header-ab

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE MEDYANIN ROLÜ

Avrupa Birligi, değerleri ve AB üyeliğinin ülkemize ve Birliğe kazandıracakları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesinde etkin rol oynayacak medya kuruluşları tarafından geliştirilen 16 diyalog projesine, 2.1 milyon Avro hibe desteği sağlanıyor. Medya kuruluşları ve medya alanında faal sivil toplum kuruluşlarının 2016 yılı ortalarına kadar yürüteceği 16 diyalog projesi, uygulandığı geniş coğrafya ve kapsadığı alanlar bakımından, Türkiye – AB ilişkilerine toplumun katılımcılığı konusunda kritik rol oynayacak

 

MEDYA MENSUPLARI, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KAMU PERSONELİNE DİYALOG SEMİNERLERİ

Sivil Toplum Diyaloğu Programının üçüncü ve yeni dönemi, Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesi ve karşılıklı anlayışın artırılmasında etkin bir rol oynayan medya, sivil toplum kuruluşları ve katılım sürecinin birincil aktörleri olarak kamu personeli arasında sağlam bir iletişim ağı kurulmasına destek olacak bir dizi çalışmaya da sahne oluyor. Türkiye’nin farklı illerinde 10’un üzerinde diyalog semineri düzenlenerek medya, sivil toplum ve kamu kuruluşu temsilcilerinin Türkiye-AB ilişkilerinde farklı aktörlerin üstlendiği roller ile diyaloğun önemi üzerinde görüş alışverişi yapmalarına olanak sağlanıyor. Diyalog seminerlerinde, katılımcılara Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini takip etmelerini kolaylaştıracak mesleki bilgilerin verilmesinin yanı sıra AB ile ilgili yürütülen çalışmaların toplumun geniş kesimlerine etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik yöntem, araç ve yaklaşımlar da aktarılıyor. Öte yandan, düzenlenen çalıstay ve çalışma ziyaretleriyle Türkiye-AB arasındaki diyalog köprüsü daha da sağlamlaştırılıyor.

MFİB - Merkezi Finans ve İhale Birimi Manisa ETV Televizyonu Resmi Sitesi Sivil Toplum Diyaloğu Manisada Denge Gazetesi Resmi Sitesi Avrupa Birliği Bakanlığı