header-ab

Projenin Hedefleri

1-Proje ortakları ve bağlı birimlerin teknik personeli eğitilecek ve insan gücü niteliklerinin  geliştirilmesi. 
2-Proje ortakları ve bağlı birimlerin teknik kapasitesi yeni teknoloji ekipmanları tedarik edilerek proje yoluyla geliştirilmiş olacak. 
3-Türk ve AB vatandaşları arasında, kültürler arası diyalog geliştirilmiş olacak. İş sektörleri arasındaki endüstriyel ilişkiler geliştirilecek. Türkiye ve Almanya arasıdaki turizm faaliyetleri belgesel ve kısa filmlerin yayını yoluyla geliştirilecek. 
4- AB politikaları ve önceliklerin desteklenmesi yoluyla karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesi desteklenecek. Bireyler ve kurumlar arasında diyalog ve işbirliği artırılacak. 
NELER YAPILACAK?
1- Karşılıklı personel eğitimi  
2- Teknik özelliklerin revizesi sağlanacak.
3- Almanya ve Türkiye’de belgeseller yapılacak. 
4- 120 saniyelik 30 adet TV Spotu hazırlanacak
5- 20’şer dakikalık 14 bölüm sokak röportajı hazırlanacak
6- DENGE Gazetesi’nde 32 hafta 32 makale hazırlanarak yayımlanacak
7- Manisa ETV’de 10 ay boyunca toplam 12 açık oturum yapılacak. 
8-AB’nin medyada şeffaflık politikaları ve AB’nin yerel yönetimler politikaları konularında Manisa’da iki adet panel düzenlenecek. 
9-Proje faaliyetleri ve panel sunumu kitapçığı hazırlanacak
10- Paneller ETV’den canlı yayınlanacak.

MFİB - Merkezi Finans ve İhale Birimi Manisa ETV Televizyonu Resmi Sitesi Sivil Toplum Diyaloğu Manisada Denge Gazetesi Resmi Sitesi Avrupa Birliği Bakanlığı